Styrelsen

Ordförande Robert Pettersson 070 - 261 02 43
Vice ordförande Benny Jonasson 073 - 526 22 70
Kassör Paula Ståhl 070 - 309 56 61
Sekreterare Göran Henriksson 076 - 316 73 86
Ledamöter Jimmy Holm 070 - 289 93 69
Lennart Allmyr 076 - 764 27 89
  Christina Svensson 070 - 326 05 24
Petri Heinonen 072 - 210 65 68
  Kenneth Johansson 070 - 365 46 08
     
Vaktmästare Kim Andersson 070 - 275 96 16