Styrelsen

Ordförande Robert Pettersson 0495 - 600 33
Vice ordförande Benny Jonasson 076 - 345 83 91
Kassör Paula Ståhl 070 - 309 56 61
Sekreterare Göran Henriksson 0495 - 602 09
Ledamöter Jimmy Holm 070 - 289 93 69
Per Solberg 070 - 296 08 57
Christina Svensson 070 - 326 05 24
Petri Heinonen 072 - 210 65 68
  Helén Barman 073 -690 51 56
     
Vaktmästare Kim Andersson 070 - 275 96 16