Priser och Lokaler
Klicka här för bilder på lokalerna.

Prislista

 

Privata tillställningar

Hyreskostnad när kaffeservering eller liknande förekommer.

Stora salen

650 kr inkl. kök

 

Lilla salen

375 kr inkl. kök

 

Blå rummet

225 kr inkl. kök

 

Musiksalen

110 kr inkl. kök

 

Studierummet

 65 kr inkl. kök

 

Stora salen + Blå rummet

750 kr inkl. kök

 

 

 

Hyreskostnad när matservering förekommer, t.ex. födelsedagsfester, bröllop eller liknande.

Stora salen

1 100 kr inkl. kök

 

Lilla salen

575 kr inkl. kök

 

Blå rummet

325 kr inkl. kök

 

 

 

Hyreskostnad när hela Bygdegården hyres vid fester eller liknande.

Hela Bygdegården

1 500 kr

 

 

 

 

Föreningar

Stora salen

550 kr inkl. kök

 

Lilla salen

350 kr inkl. kök

 

Blå rummet

225 kr inkl. kök

 

Musiksalen

110 kr inkl. kök

 

Studierummet

 65 kr inkl. kök

 

Stora salen + Blå rummet

700 kr inkl. kök

 

Hela Bygdegården

1 500 kr

 

 

 

 

När det är studiecirklar

För studiecirklar

90 kr/sammankomst

 

Matlagningskurser

130 kr/sammankomst

 

 

 

Önskas mer information om priser, uthyrning m.m. ring tele: 0495 - 601 23 eller E-post info@venabygdegard.nu

       

 

Lite data om lokalerna:

Lokaler

Antal sittplatser

Yta i m2

Stora salen (övre plan)

180

120

Lilla salen (nedre plan)

75

84

Blå rummet (övre plan)

35

46

Studierum (nedre plan)

10

15

Musiksalen (3:e plan)

25

50

Köket (övre plan)

---

35

Köket (nedre plan)

---

15

Total yta

---

822