Aktivitetskalender

På denna sidan visas vilka aktiviteter som inträffar i Vena Bygdegård.

På grund av rådande omständigheter med Corona viruset så är mycket verksamhet inställd.

Datum Tid Aktivitet

The Cadillac Band på besök 25 februari 2012

Från The Cadillac Bands besök 2010

Bilderna tagna av Leif Ericsson, Storebro (2012) och Benny Jonasson, Vena (2010)